Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2Elektroniczna Skrzynka podawczaElektroniczne postępowanie upominawczePodsystem Dostępu do Centralnej  Bazy Danych Ksiąg WieczystychFundusz NorweskiNiebieska Linia

Aktualności

Informacja o zaprzysiężeniu ławników

15.12.2015, 09:25 Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 10-tej w Sali Nr 109 Sądu Rejonowego w Raciborzu odbyło się zaprzysiężenie ławników.

Materiały Informacyjne Stowarzyszenia Pro Familia

23.06.2015, 11:20

Ideę Stowarzyszenia Pro Familia, propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka

Regulamin czytania i przeglądania akt spraw

15.04.2015, 09:02

Zarządzenie prezesa oraz regulamin Pobierz PDF


Kierownictwo Sądu Rejonowego w Raciborzu – uprzejmie informuje, że z dniem 3 maja 2016 roku zakończyła swoją służbę na stanowisku Sędziego Sądu Rejonowego w Raciborzu Pani Stefania Wolska, która w latach 2000 - 2008 pełniła obowiązki Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu w okresie od 1 maja 2003 roku do 2 maja 2016 roku była Przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich tut. Sądu.

Dziękując za wspólne chwile wypełnione gonitwą za sprawami zawodowymi życzymy prawdziwej radości z przeżywania tego co najważniejsze.Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Strona Sądu Rejonowego w Raciborzu ma wyłącznie charakter informacyjny, a jej zawartość będzie uzupełniana i korygowana. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie co do jej kształtu, przydatności czy zawartości, przesyłane na adres poczty elektronicznej administratora strony.
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązujące przepisy proceduralne nie pozwalają na skuteczne składanie pism procesowych w formie elektronicznej i dlatego wszelkie dokumenty dot. wszczęcia bądź biegu postępowań sądowych muszą być składane w formie pisemnej, z zachowaniem obowiązujących wymogów formalnych oraz terminów. Pisma przesyłane pocztą elektroniczną nie będą wywoływały skutków prawnych i nie będzie im nadawany bieg.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 1000 - 1800
Wtorek 800 - 1400
Środa 800 - 1400
Czwartek 800 - 1400
Piątek 800 - 1400

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz
NIP: 639-16-55-285
REGON: 000323803
Telefony:
Biuro Obsługi Interesantów: +48 32 45-94-622
Biuro Podawcze: +48 32 45-94-605
Sekretariat Sądu: +48 32 45-94-600
Wydział Ksiąg Wieczystych: +48 32 45-94-640
Ekspozytura Centralnej Informacji
Nowej Księgi Wieczystej:
+48 32 45-94-641
Wydział I Cywilny +48 32 45-94-629
Wydział II Karny +48 32 45-94-615
Wydział III Rodzinny i Nieletnich +48 32 45-94-645
Faks: +48 32 45-94-612
Adres poczty elektronicznej: administracja@raciborz.sr.gov.pl

 

Zapytania drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: administracja@raciborz.sr.gov.pl

 

Mapa dojazdu:

Mapa dojazdu do Sądu Rejonowego w Raciborzu

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Raciborzu obejmuje swoją właściwością miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza:

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Raciborzu dostępna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl

Do Sądu Rejonowego w Raciborzu można kierować korespondencję w formie elektronicznej. W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Aby skorzystać z powyższej możliwości należy złożyć wniosek do Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej "elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej".

 

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

Konto dochodów budżetowych (opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpłaty z tytułu opłat sądowych, koszty i grzywny sądowe):
NBP o/o Katowice: 73 1010 1212 3061 1522 3100 0000

Konto sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe zabezpieczenia majątkowe oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:

Nowe numery kont dla sum depozytowych ważne od 01.01.2015r.
waluta PLN, BGK o/o Katowice: 70 1130 1017 0021 1000 5490 0004
waluta USD, BGK o/o Katowice: 43 1130 1017 0021 1000 5490 0005
waluta EUR, BGK o/o Katowice: 27 1130 1017 0021 1000 5490 0002
waluta CHF, BGK o/o Katowice: 54 1130 1017 0021 1000 5490 0001
waluta GBP, BGK o/o Katowice: 97 1130 1017 0021 1000 5490 0003

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, badania DNA itp.):
NBP o/o Katowice: 62 1010 1212 3061 1513 9120 0000
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wytworzył(a): Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 209 974
Opublikował(a): Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 07.01.2015
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Link do Biuletynu Zamówień  Publicznych

Polityka prywatności | Mapa strony | e-Wokanda | Webmaster
RSS
Oparto o skrypt: SmodBIP » © 2005-2008 Twórcy.pl
Layout (c) 2008 by: Krzysztof Gawliczek