Strona główna / Struktura organizacyjna / Wydział V Ksiąg Wiecz.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.12.2008.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Przewodniczący Wydziału Ksiąg Wieczystych

SSR Michał Olszewski

Kierownik Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych

Sylwia Nowak

Wydział Ksiąg Wieczystych:+48 32 45-94-640

Ekspozytura Centralnej Informacji Nowych Ksiąg Wieczystych: +48 32 45-94-641

Lokalizacja: parter, pokój 13

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 1000 - 1800
wtorek: 800 - 1400
środa: 800 - 1400
czwartek: 800 - 1400
piątek: 800 - 1400

Właściwość rzeczowa Wydziału

Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Raciborzu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r.
(Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.).

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (parter, pokój nr.1 - drzwi na lewo od wejścia głównego).

W Wydziale V Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej - wniosek składa się w Ekspozyturze Centralnej Informacji (parter, pokój nr 13),
 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
 •     - stwierdzeniu nabycia spadku,
      - działu spadku,
      - podziale majątku,
      - zasiedzeniu,
      - przysądzeniu własności,
      - i innych,
 • o wpis hipoteki,
 • o wykreślenie hipoteki,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej.

Wnioski składane w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).

Ekspozytura Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 15.12.2008
Dokument oglądany razy: 4 475
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 17.12.2008
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry