Aktualności

Zasady przeprowadzania badań w OZSS

Opublikowano: 27.07.2020, 11:41

Zarz ądzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku Pobierz PDFUTWORZENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W RYBNIKU

Opublikowano: 02.07.2020, 12:51

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 roku w dniu 1 lipca 2020 roku został utworzony Sąd Okręgowy w Rybniku.

Od 1 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku. Ponadto do właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku należą Sądy Rejonowe z Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor.

Strona internetowa: rybnik.so.gov.plKondolencje

Opublikowano: 05.06.2020, 12:40

Infografika        Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Sędzi Sądu Rejonowego w Rybniku- Katarzyny Krawczyk-Mandrak. Katarzyna Krawczyk-Mandrak była cenionym sędzią rodzinnym, pracowała w rybnickim sądzie od 2002 roku. W latach 2015-2017 pełniła funkcję Prezesa Sądu, pracowała w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Była sędzią pełnym empatii i ludzkiego podejścia do drugiego człowieka. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi zmarłej oraz jej koleżankami i kolegami z Sądu Rejonowego w Rybniku.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INTERESANTÓW I UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ

Opublikowano: 26.05.2020, 09:10

InfografikaW trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów, uczestników postępowań oraz pracowników Sądu uprzejmie informujemy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Raciborzu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2:

 

 1. Zakaz wstępu do budynku Sądu osobom chorym z objawami choroby zakaźnej, objętym kwarantanną lub izolacją domową, przebywającym z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 2. Zakaz wstępu do budynku Sądu osób innych niż wezwane do udziału w posiedzeniu/zawiadomionych o posiedzeniu lub też wykazujących inną niezbędną potrzebę. Ochrona Sądu sprawdza posiadanie zawiadomienia/wezwania ewentualnie również /lub legitymacji służbowej (prokuratorzy, pełnomocnicy stron).
 3. Zakaz wstępu na rozprawę publiczności, osób towarzyszących i postronnych.
 4. Obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej na terenie całego Sądu. Wykonanie obowiązku sprawdza Ochrona Sądu.
 5. Przy wejściu do Sądu obowiązkowy pomiar temperatury ciała i dezynfekcja rąk.
 6. Możliwość przybycia na rozprawę nie wcześniej niż z 5-minutowym wyprzedzeniem.
 7. Wstęp na rozprawę wyłącznie w maseczkach. W razie przeciwwskazań zdrowotnych do ich noszenia obowiązkowa przyłbica. O zdjęciu maseczki może zdecydować tylko sędzia.
 8. Obowiązek zachowania odstępu min. 2 metrów od pozostałych osób na korytarzu i na sali rozpraw.
 9. Zakaz przynoszenia na rozprawę zbędnych rzeczy.
 10. Poruszanie się po budynku Sądu jest dopuszczalne tylko w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo.
 11. Obowiązek niezwłocznego opuszczenia Sądu przez uczestników rozprawy po jej zakończeniu.

Prosimy o przestrzeganie zasad.

W razie ich nieprzestrzegania, Ochrona Sądu ma prawo odmówić wstępu danej osoby na teren Sądu lub na salę rozpraw.

 

DZIĘKUJEMY ZA ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE.SPRAWY, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH OD 25 MAJA 2020r. DO 29 MAJA 2020r.

Opublikowano: 25.05.2020, 11:26
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem sprawPDF, które będą odbywać się w dniach od 25 maja 2020 roku do 29 maja 2020 roku.
 
SPRAWY NIEPODLEGAJĄCE ODWOŁANIU DO 22 MAJA 2020 r.

Opublikowano: 15.05.2020, 15:24
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem spraw, które nie podlegały odwołaniu i będą rozpoznawane do dnia 22 maja 2020 roku.


LISTA MOŻE ULEC UZUPEŁNIENIU O SPRAWY PILNE ROZPOZNAWANE W WYDZIALE KARNYM

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych.


KOMUNIKAT-ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE: 16-22 MAJA 2020

Opublikowano: 12.05.2020, 14:55

Uprzejmie informujemy o odwołaniu rozpraw i posiedzeń jawnych do dnia 22 maja 2020 roku, za wyjątkiem spraw pilnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem* w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, za wyjątkiem spraw pilnych określonych przez ustawę lub rozpoznanie których jako pilnych zarządził Prezes Sądu**.SPRAWY NIEPODLEGAJĄCE ODWOŁANIU DO 15 MAJA 2020 r.

Opublikowano: 30.04.2020, 21:11
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem spraw, które nie podlegały odwołaniu i będą rozpoznawane do dnia 15 maja 2020 roku.


LISTA MOŻE ULEC UZUPEŁNIENIU O SPRAWY PILNE ROZPOZNAWANE W WYDZIALE KARNYM

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych.
Najbliższe terminy spraw


Brak wokand.


Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Strona Sądu Rejonowego w Raciborzu ma wyłącznie charakter informacyjny, a jej zawartość będzie uzupełniana i korygowana. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie co do jej kształtu, przydatności czy zawartości, przesyłane na adres poczty elektronicznej administratora strony.
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązujące przepisy proceduralne nie pozwalają na skuteczne składanie pism procesowych w formie elektronicznej i dlatego wszelkie dokumenty dot. wszczęcia bądź biegu postępowań sądowych muszą być składane w formie pisemnej, z zachowaniem obowiązujących wymogów formalnych oraz terminów. Pisma przesyłane pocztą elektroniczną nie będą wywoływały skutków prawnych i nie będzie im nadawany bieg.
 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 800 - 1800
Wtorek 800 - 1500
Środa 800 - 1500
Czwartek 800 - 1500
Piątek 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz
NIP: 639-16-55-285
REGON: 000323803
Telefony:
Biuro Obsługi Interesantów: +48 32 45 94 600, +48 32 45 94 622
Wydział Ksiąg Wieczystych: +48 32 45 94 640
Ekspozytura Centralnej Informacji
Nowej Księgi Wieczystej:
+48 32 45 94 641
Faks: +48 32 45 94 612
Adres poczty elektronicznej: administracja@raciborz.sr.gov.pl

 

Zapytania drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: administracja@raciborz.sr.gov.pl

 

Mapa dojazdu:

Mapa dojazdu do Sądu Rejonowego w Raciborzu

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Raciborzu obejmuje swoją właściwością miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza:

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Raciborzu dostępna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl

Do Sądu Rejonowego w Raciborzu można kierować korespondencję w formie elektronicznej. W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Aby skorzystać z powyższej możliwości należy złożyć wniosek do Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej "elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej".

 

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

Konto dochodów budżetowych (opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpłaty z tytułu opłat sądowych, koszty i grzywny sądowe):
NBP o/o Katowice: 73 1010 1212 3061 1522 3100 0000

Konto sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe zabezpieczenia majątkowe oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:

Nowe numery kont dla sum depozytowych ważne od 01.01.2015r.
waluta PLN, BGK o/o Katowice: 70 1130 1017 0021 1000 5490 0004
waluta USD, BGK o/o Katowice: 43 1130 1017 0021 1000 5490 0005
waluta EUR, BGK o/o Katowice: 27 1130 1017 0021 1000 5490 0002
waluta CHF, BGK o/o Katowice: 54 1130 1017 0021 1000 5490 0001
waluta GBP, BGK o/o Katowice: 97 1130 1017 0021 1000 5490 0003

Konto sum na zlecenie (opłaty do Rejestru spadkowego, zaliczki na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, badania DNA itp.):
NBP o/o Katowice: 62 1010 1212 3061 1513 9120 0000
 
Świadczenia pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej.
Bank Gospodarstwa Krajowego F. Bielsko-Biała O/ Katowice: 40 1130 1091 0003 9092 2120 0003
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 412 910
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 07.01.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry