Podstawa działania

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. r. (Dz.U. z 2020.365 j.t.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141).

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu utworzone zostały następujące Wydziały

Przedmiot działalności i kompetencje

Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

 

Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 12 307
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 19.02.2021
 
wydruk z dnia: 19.10.2021 // www.raciborz.sr.gov.pl