Dyrektor Sądu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 01.04.2014.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Raciborzu

Dyrektor Sądu

Piotr Sepioło

Miejsce urzędowania: pokój nr 113, piętro I.
Telefon: (32) 45 94 608
Faks: (32) 45 94 609
e-mail: dyrektor@raciborz.sr.gov.pl

Zakres działania Dyrektora Sądu

  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu oraz wykonywania przez sąd ustawowych zadań,
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Kompetencje wynikające z art. 21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070, Art. 21 §1 z późn. zm.) i działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 11.02.2014
Dokument oglądany razy: 6 489
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 01.04.2014
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry