II Wydział Karny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 20.08.2014.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

 

Przewodniczący Wydziału Karnego

SSR Jacek Lewicki Podział czynności

 

Sędziowie Wydziału Karnego

SSR Jerzy Domagała

Od 1.10.2017r. oddelegowany na podst. art.77§1pkt.2 prawa o ustroju sądów powszechnych.

Podział czynności
SSR Anna Harupa-Zięba Podział czynności
SSR Monika Mańka Podział czynności
SSR Anna Maksoń-Prach Podział czynności

Asesor Sądowy Łukasz Mrzyk

Od 01.12.2017r.

Podział czynności

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału Karnego

Danuta Rokita

Faks: (32) 45 94 618
Lokalizacja: pierwsze piętro, pokój 108

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 800 - 1500
środa: 800 - 1500
czwartek: 800 - 1500
piątek: 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej przy Wydziale Karnym

Renata Słomka

Faks: (32) 45 94 617
Lokalizacja: pierwsze piętro, pokój 106

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 800 - 1500
środa: 800 - 1500
czwartek: 800 - 1500
piątek: 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

Adresy poczty elektronicznej

Adres poczty elektronicznej wydziału: karny@raciborz.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

  1. Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wnioski prokuratura o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego, wnioski prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
  2. Rozpoznawanie spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie sie odpowiedzialności);
  3. Rozpoznawanie spraw o wykroczenia, w których wniesiono do sądu wniosek o ukaranie przez uprawnionych oskarżycieli publicznych.
  4. Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia Prokuratora Rejonowego o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.03.2014
Dokument oglądany razy: 29 104
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 20.08.2014
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry