Strona główna / Dla interesantów / Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Wersja archiwalna zmieniona dnia 28.04.2017.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Sąd Rejonowy przyjmuje skargi i wnioski stosownie do przepisów:

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczącej działalności sądu, jest prezes sądu.

Skarga powinna zawierać:

  • datę wniesienia skargi/wniosku
  • imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek
  • zwięzłą treść skargi/wniosku
  • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpoznaniu:

  • gdy ich zakres dotyczy działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli;
  • gdy zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

  • pisemnie - kierowane na adres:

Prezes Sądu
Sąd Rejonowy w Raciborzu
ul. Nowa 29
47-400 Racibórz

Należy je składać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Raciborzu, bądź przesłać drogą pocztową;

wzór skargi/wniosku

w formie zgodnej ze wzorem skargi/wniosku;

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w siedzibie Sądu w każdą środę w godzinach 12.00 - 14.00, I piętro, pokój nr 110 po uprzednim sporządzeniu protokołu ze zgłoszenia skargi.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 28.04.2017
Dokument oglądany razy: 1 575
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 28.04.2017
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry