Strona główna / Dla interesantów / Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

Wersja archiwalna zmieniona dnia 24.05.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest PREZES SĄDU REJONOWEGO W RACIBORZU.

Adres do korespondencji: Ul. Nowa 29,  47-400 Racibórz, tel 32 459 46 00, e-mail: administracja@raciborz.sr.gov.pl


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Obowiązki IOD pełni Pan Marek Krupa. Z IOD można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@raciborz.sr.gov.pl


Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
  2. w celu zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów, cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
  3. w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  4. w celu wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności wobec osób pozbawionych wolnośc,
  5. w celu prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy),
  6. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
  7. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  8. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich pobrania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom w przypadku gdy Administrator będzie miał zawartą umowę współpracy w celu realizacji umowy oraz w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 24.05.2018
Dokument oglądany razy: 772
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 24.05.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry