Strona główna / Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.04.2019.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Biuro Obsługi Interesantów mieści się w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 na parterze - w pokoju nr 27.

Czas pracy Biura Obsługi Interesantów:

 • poniedziałek w godz. 800 - 1800
 • wtorek – piątek w godz. 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

Udzielanie informacji telefonicznych w godzinach urzędowania Sądu pod numerem telefonu:

(32) 45-94-622

Osoby obsługujące interesantów:

 • Starszy sekretarz sądowy Klaudia Markowski-Wedelstett
 • Starszy sekretarz sądowy Elżbieta Oko

Adres poczty elektronicznej: boi@raciborz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela informacji w sprawach, w których przesyłki generowowane są przez Centrum Obsługi Druku w Raciborzu, a które nie toczą się przed tutejszym Sądem.

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji interesantom osobiście oraz telefonicznie, które mogą obejmować:

wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i udzielane są interesantom osobiście po wskazaniu danych osobowych interesanta, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości interesanta,

Zasadom powyższym podlega także kontakt telefoniczny z tą różnicą, że zamiast okazania dowodu tożsamości pracownik BOI ma obowiązek upewnić się w sposób nie budzący wątpliwości o tożsamości interesanta

w szczególności na temat:

 • informowania o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do Sądu,
 • informowania stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje udzielane będą stronie , oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych i mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,
 • informowania o właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Raciborzu,
 • informowania o rodzajach spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Raciborzu,
 • informowania o terminach i miejscach rozpraw – kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 • udzielania informacji o adresach siedzib innych sądów, wydziałów, a także numerów telefonów i godzin ich pracy,
 • informowania o wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Raciborzu,
 • udzielania informacji co do możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,
 • udzielania informacji co do rodzajów środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,
 • udostępniania list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych,
 • udostępniania formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych,
 • informowania o prawach i obowiązkach: strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego,
 • udzielania informacji o instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych,
 • informowania o pomocy ofiarom przestępstw.

Poniżej znajduje się lista niektórych tematów w których pracownicy sądu mogą i w których nie mogą pomóc Państwu.

Proszę przeczytać uważnie przed zwróceniem się prośbą do pracownika sądu o pomoc.

Pracownicy sądu mogą:

 • Wyjaśnić i odpowiedzieć na pytania, jak działa sąd,
 • Dać ogólne informacje na temat przepisów, procedur sądowych i praktyk,
 • Podać podstawowe informacje na temat mediacji,
 • Udzielić odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące terminów,
 • Powiedzieć, jakie są wymagania, aby sprawa była rozpatrywana przez sąd,
 • Udzielić osobom do tego uprawnionym (np. stronom, pełnomocnikom) informacji na temat toczącej sprawy sądowej,
 • Dostarczyć formularzy sądowych, wzorów pism, które są dostępne,
 • Dostarczyć informacji dotyczących procedur, które pomogą wypełnić formularze,
 • Wyjaśnić ogólnie różne formularze,
 • Sprawdzić formularze i inne dokumenty sądowe dla kompletności takich danych jak podpis, wypełnienie, zgodność z zasadami,

Pracownicy sądu nie mogą:

 • Udzielić porady prawnej,
 • Powiedzieć, co jest najlepszym sposobem, aby chronić swoje interesy,
 • Pomagać w wyborze, który formularz strona powinna wybrać,
 • Powiedzieć, co należy wpisać w dokumencie sądowym,
 • Powiedzieć, jakie opcje wybrać w formularzu, ale może wyjaśnić ogólnie jakie są opcje,
 • Powiedzieć, czy należy wnieść sprawę do sądu,
 • Udzielić informacji na temat tego, co się stanie, jeśli sprawa zostanie wniesiona do sądu,
 • Wskazać konkretnych prawników /nazwisko/ udzielających porad prawnych, ale może wskazać gdzie adres internetowy, gdzie można znaleźć numery telefonów do firm prawniczych,
 • Porozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w twoim przypadku,
 • Umożliwić kontakt z sędzią poza salą sądową,
 • Wyjaśnić treści orzeczenia wydanego przez sędziego, referendarza sądowego.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 27.10.2015
Dokument oglądany razy: 15 788
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 23.04.2019
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry