Komornicy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 14.08.2019.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443, 1669.) komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4. Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.;

Komornik poza wyżej wymienionymi zadaniami wykonuje również następujące czynności:

1. na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2. sporządza protokół stanu faktycznego;
3. na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

Nr I Kancelaria Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Tomasz Badura
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Zamkowa 11, 47-400 Racibórz
Telefon: 504-397-224
adres poczty elektronicznej: kontakt@raciborz-komornik.pl
zastępca Sławomir Kaźmierczak: zastepca@raciborz-komornik.pl

Nr konta:
46 1020 3668 0000 5202 0477 7555

Sąd Rejonowy w Raciborzu na podstawie art. 8 ust. 9 u.k.s. zawiadamia, iż w stosunku do Komornika zaistniała przesłanka odmowy przyjmowania przez Komornika Tomasza Badury spraw z wyboru.

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Katowicach z dnia 23 maja 2019 r. wyznaczono Sławomira Kaźmierczaka - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu zastępcą zawieszonego w czynnościach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasza Badury- od dnia 23 maja 2019 roku na czas nieokreślony.

 

Nr II Kancelaria Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Jacek Banaszkowski
od:.01.01.2018r.
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Bukowa 1, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 415 77 25
Adres poczty elektronicznej: raciborz2@komornik.pl

Nr konta:
80 1050 1328 1000 0004 0360 2683

 

Nr III Kancelaria Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Tomasz Głowacki
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Opawska 14/2, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 74-09-225
adres poczty elektronicznej: raciborz.glowacki@komornik.pl
adres strony internetowej: http://komornikraciborz.com.pl

Alior Bank S.A. Nr konta:
57 2490 0005 0000 4600 3582 8484

Sąd Rejonowy w Raciborzu na podstawie art. 8 ust. 9 u.k.s. zawiadamia, iż w stosunku do Komornika zaistniała przesłanka odmowy przyjmowania przez Komornika Tomasza Głowackiego spraw z wyboru.

Nr IV Kancelaria Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Sławomir Kaźmierczak
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Ludwika 4/5, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 417 50 29
Adres poczty elektronicznej: kancelaria@komornik-raciborz.pl
Adres strony internetowej: http://komornik-raciborz.pl

Nr konta:
03 1050 1344 1000 0023 5621 4144

Sąd Rejonowy w Raciborzu na podstawie art. 8 ust. 9 u.k.s. zawiadamia, iż w stosunku do Komornika zaistniała przesłanka odmowy przyjmowania przez Komornika Sławomira Kaźmierczaka spraw z wyboru.

 

Nr V Kancelaria Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Remigiusz Korzec
Kancelaria Komornicza w Raciborzu

Adres: ul. Willowa 18, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 415 85 39
Adres poczty elektronicznej: raciborz1@komornik.pl

Nr konta:
07 1020 2472 0000 6502 0125 9571

Sąd Rejonowy w Raciborzu na podstawie art. 8 ust. 9 u.k.s. zawiadamia, iż w stosunku do Komornika zaistniała przesłanka odmowy przyjmowania przez Komornika Remigiusza Korca spraw z wyboru.

 

Inne Kancelarie Komornicze

Dane teleadresowe pozostałych Kancelarii komorniczych znajdą Państwo na stronie: Katowickiej Izby Komorniczej.

 

Krajowa Rada Komornicza

Strona Krajowej Rady Komorniczej: komornik.pl.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.06.2013
Dokument oglądany razy: 19 863
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 14.08.2019
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry