Strona główna / Struktura organizacyjna / V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Wersja archiwalna zmieniona dnia 07.09.2019.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

 

Przewodniczący Wydziału Ksiąg Wieczystych

Arkadiusz Olejarnik Podział czynności

Referendarz Wydziału Ksiąg Wieczystych

Adrian Izdebski Podział czynności
Katarzyna Kłos-Trzcińska Podział czynności
Agnieszka Jurko-Skupień Podział czynności

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych

Sylwia Nowak

Telefon:+48 (32) 45 94 640

Faks:+48 (32) 45 94 642

Ekspozytura Centralnej Informacji Nowych Ksiąg Wieczystych: +48 32 45-94-641

Lokalizacja: parter, pokój 1

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 900 - 1800
wtorek: 730 - 1430
środa: 730 - 1430
czwartek: 730 - 1430
piątek: 730 - 1430

Przerwa w godz. 11.00-11.20

Informacja

Przeglądanie akt ksiąg wieczystych w archiwum KW możliwe jest codziennie w godz. 900 - 1300 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem (32) 4594640.

Adresy poczty elektronicznej

Adres poczty elektronicznej wydziału: ksiegi.wieczyste@raciborz.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa Wydziału

Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (parter, pokój nr.1 - drzwi na lewo od wejścia głównego).

W Wydziale V Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej - wniosek składa się w Ekspozyturze Centralnej Informacji (parter, pokój nr 1),
 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
      - stwierdzeniu nabycia spadku,
      - działu spadku,
      - podziale majątku,
      - zasiedzeniu,
      - przysądzeniu własności,
      - i innych
 • o wpis hipoteki,
 • o wykreślenie hipoteki,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej.

Wnioski składane w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 785).

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz.U.2006.49.353)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 15.12.2008
Dokument oglądany razy: 33 036
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 07.09.2019
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry