Strona główna / Edukacja prawna

Edukacja prawna

Zapraszamy do korzystania z poradników i broszur przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przygotowując zajęcia z zakresu edukacji prawnej, proszę pamiętać, że każda pomoc, podręcznik, informator wydany był zgodnie ze „stanem prawnym” na określony dzień. Oznacza, to że przed wykorzystaniem, czy cytowaniem konkretnych przepisów należy się zapoznać z ich aktualnym brzmieniem. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem strony internetowej http://isap.sejm.gov.pl/.

Materiały do pobrania:

 

Edukacji prawna dzieci i młodzieży

W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży Sąd Rejonowy w Raciborzu zaprasza uczniów do udziału w spotkaniach,  które mogą mieć następujące formy:

 • udział w charakterze publiczności w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych – propozycja przeznaczona dla młodzieży szkół ponapodstawowych i studentów;
 • zwiedzanie historycznego budynku sądu przy ul. Nowej 29, w tym m.in. pomieszczenia dla osób pozbawionych wolności, przykładowej sali rozpraw, Niebieskiego Pokoju, Biura Obsługi Interesantów;
 • zorganizowanie spotkania w szkole w ramach zajęć wychowawczych lub wiedzy o społeczeństwie, w trakcie których sędziowie przedstawią informacje na temat np. źródeł prawa, zasad prowadzenia postępowania sądowego, praw i obowiązków obywatela, przedmiotu osądzanych spraw, mediacji) oraz przybliżą codzienną pracę sądu i sędziego;
 • udział w zajęciach według programu Ministerstwa Sprawiedliwości adresowany DLA SZKÓŁ ŚREDNICH: „DZIEŃ Z PRAWEM W SĄDZIE”, w ramach którego odbędzie się spotkanie z sędzią, symulacja rozprawy sądowej, warsztaty z mediatorem oraz quiz podsumowujący wiedzę zdobytą na zajęciach (możliwa jest rezygnacja z poszczególnej formy zajęć);
  Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące tej formy zajęć: regulamin, formularz uczestnictwa, regulamin quizu i agenda.
  • Dzień z prawem w sądzie - formularz uczestnictwa PDF ODT DOC
  • Dzień z prawem w sądzie - agenda programu PDF
  • Dzień z prawem w sądzie - regulamin PDF
  • Regulamin qiuz - regulamin aplikacji quizme dostępnej w Internecie PDF
 • udział w spotkaniach na temat mediacji rówieśniczej, które mogą odbywać się w ramach wizyt mediatorów w szkołach;
 • udział jako publiczność w symulowanej rozprawie z wybranej kategorii spraw (karnych, cywilnych);
 • udział w symulowanej rozprawie według wcześniej przygotowanego przez sędziów scenariusza, podczas której młodzi ludzie mogą wystąpić w rolach sędziego, prokuratora, obrońcy, oskarżonego, świadków. Młodzież będzie miała okazję wspólnie przeanalizować sprawę i zaproponować sposób rozstrzygnięcia;

Placówki zainteresowane wzięciem udziału w proponowanych działaniach prosimy o składanie wniosków kierowanych do Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu drogą pisemną lub e-mail na adres: administracja@raciborz.sr.gov.pl. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • określenie formy spotkania (zwiedzanie budynku, udział w rozprawie itp.);
 • określenie przewidywanego czasookresu spotkania (miesiąc, dzień, godzina);
 • określenie ilości i wieku uczestników wycieczki;
 • podanie danych opiekuna grupy oraz osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

UWAGA! Udział w zajęciach „Dzień z prawem w sądzie” wymaga zgłoszenia na odrębnym formularzu oraz zapoznania się z regulaminem- link do dokumentów powyżej. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane wcześniej i niezależne od Sądu skrócenie czynności zaplanowanych podczas rozprawy (np. spowodowane nieobecnością świadków) ani odwołanie rozprawy.

 

INICJATYWY SĄDU Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ

 • Na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy Sądu Rejonowego w Raciborzu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciborzu - Sąd Rejonowy w Raciborzu realizuje działania z zakresu edukacji prawnej mieszkańców Raciborza, w tym dzieci i młodzieży. Oprócz wydarzeń, które odbyły się w ramach Tygodnia Mediacji 2018 roku tj. debaty eksperckiej i wykładu o mediacji, w 2019 roku realizowany jest nowy cykl edukacji prawnej „Mam prawo do...”. Szczegóły wydarzeń znajdują się w aktualnościach i na profilu Sądu na Facebooku.

  Plakat MAM PRAWO DO... Plakat Wykład 15 marca Plakat Wykład Mediacje Rodzinne Plakat Wykład Mediacje Rodzinne Plakat Wykład Mediacje Rodzinne

 • Na parterze Sądu uruchomiono wyświetlanie pokazów slajdów- widocznych z poczekalni przed Biurem Obsługi Interesantów i Biura Podawczego oraz Wydziału V Ksiąg Wieczystych na temat mediacji, historii Sądu, funkcjonowania Sądu, najważniejszych zasad postępowań sądowych, praktycznego poradnika w danych rodzajach spraw.

 

Poniżej przedstawiamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający publikację PORADNIKA PRAWNEGO DLA MŁODZIEŻY„Przychodzi uczeń do prawnika….”

Pełnometrażowy film dokumentalny o historii raciborskiego sądownictwa i więziennictwa od średniowiecza do dziś.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 4 193
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 18.10.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry