Strona główna / Dla interesantów / Mediacja i mediatorzy

Mediacja i mediatorzy

 

Lista wydarzeń zaplanowanych w dniach 12 do 16 października 2020 roku przez Sąd Rejonowy w Raciborzu PDF

 

Dyżury telefoniczne - Mediatorzy Centrum Mediacjnego przy Izbie Adwokatów w Katowicach PDF


 

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Zarządzenie prezesa sądu rejonowego w Raciborzu w sprawie utworzenia stałego punktu mediacyjnego Pobierz

Harmonogram pracy mediatorów w Sądzie Rejonowym w Raciborzu Pobierz

Uprzejmie informujemy, iż mediator Pani Agnieszka Wojtas - Beleć z przyczyn osobistych nie będzie pełniła poniedziałkowych dyżurów do końca roku 2019.

Lista mediatorów dla Sądu Rejonowego w Raciborzu znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Gliwicach. Lista jest dostępna również w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Skrócona lista mediatorów z Raciborza i okolic znajduje się tutaj PDF. Można się z nią zapoznać również na tablicy ogłoszeń przed Biurem Obsługi Interesantów w Raciborzu

Materiały o mediacji dla sędziów oraz wzory pouczeń dla stron są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje

Scenariusz spotkania informacyjnego przygotowanego przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Pobierz PDF

Wzory wniosków o mediacje:

Wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie o alimenty Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie o obniżenie alimentów Pobierz

Wniosek o zmianę sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie o podwyższenie alimentów Pobierz

 

Lista Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan Pobierz PDF PDF oraz pismo przewodnie Pobierz PDF PDF

Lista Mediatorów Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Katowicach Pobierz PDF PDF oraz pismo przewodnie Pobierz PDF PDF

 

Podstawa prawna:

Art. 157e ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 52).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 7 598
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 28.04.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry